YÜKSEK İSTİŞÂRE KURULU

Abdülmecid Neccar

ABDULMECİD NECCARProf. Dr. | Tunus

İslam Hukuku Profesörü. Usûl ve Makâsıd alanında ihtisas sahibi. Tunus eski evkaf bakanı. Makâsıd alanında çeşitli dillerde eserleri bulunmaktadır.


Ahmet Er Raysuni

AHMED er-RAYSUNÎProf. Dr. | Fas

Usûl ve Makâsıd Profesörü. Fas Makâsıd Merkezi Başkanı. Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı. Usûl ve Makâsıd alanında çeşitli dillerde eserleri bulunmaktadır.


Ali Bardakoğlu

ALİ BARDAKOĞLUProf. Dr. | Türkiye

Diyanet İşleri eski Başkanı (2003-2010). Hâlen KURAMER Araştırma Merkezi başkanlığını yürütmektedir. İslâm hukuku alanında eserleri bulunmaktadır.


Casir Avde

CASİR AVDEProf. Dr. | Londra

Usûl ve Makâsıd Profesörü. Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Makâsıd Enstitüsü Kurucu Başkanı. Dünya İslam Alimleri Birliği Kurucu Üyesi. Usûl ve Makâsıd Alanında farklı dillerde eserleri bulunmaktadır.


Hayrettin Karaman

HAYRETTİN KARAMANProf. Dr. | Türkiye

Fıkıh Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Fıkıh alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


İbrahim Kafi Dönmez

İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZProf. Dr. | Türkiye

İslam Hukuku Profesörü. 29 Mayıs Üniversitesi Eski Rektörü. Halen aynı üniversitede İslam ve Din Bilimleri Programı’nda öğretim üyesi. İslam Hukuku ve Usûl alanında eserleri bulunmaktadır.


Mehmed Said Hatiboğlu

MEHMED SAİD HATİBOĞLUProf. Dr. | Türkiye

Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi. Hadis alanında eserleri bulunmaktadır.


Mehmet Aydın

MEHMET AYDINProf. Dr. | Türkiye

Din Felsefesi Profesörü. Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Devlet Eski Bakanı. Din Felsefesi ve İslam Felsefesi alanında eserleri bulunmaktadır.


Mustafa Kara

MUSTAFA KARA, Prof. Dr. | Türkiye

Tasavvuf Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Tasavvuf  alanında eserleri bulunmaktadır.


Mustafa Said Yazıcıoğlu

MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLUProf. Dr. | Türkiye

Kelâm Profesörü. Diyanet İşleri Eski Başkanı. Devlet Eski Bakanı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Kelâm alanında eserleri bulunmaktadır.


Mustafa Saim Yeprem

MUSTAFA SAİM YEPREMProf. Dr. | Türkiye

Kelâm Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Kelâm ve diğer pek çok alanda yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.


Nuraddin Hadim

NUREDDİN HADİMÎProf. Dr. | Tunus

Usûl-i Fıkıh Profesörü. Tunus Evkaf eski Bakanı. Başta Tunus olmak üzere İslam Dünyasının pek çok üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Usûl ve Malikî Fıkhına dair eserleri bulunmaktadır.


Raşid Küçük

RAŞİT KÜÇÜKProf. Dr. | Türkiye

Hadis Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı. Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı. Hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kurul Başkanlığı görevini ifa etmektedir.


Süleyman Uludağ

SÜLEYMAN ULUDAĞProf. Dr. | Türkiye

Tasavvuf Tarihi Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Tasavvuf ve diğer pek çok alanda yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.


Usam el-Beşir

USAM el-BEŞÎRProf. Dr. | Sudan

Usûl ve Hadis Profesörü. Sudan İslâm Konseyi eski Başkanı. Sudan Evkaf eski Bakanı. Pek çok Üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Matbu pek çok eseri bulunmaktadır.


Vasfi Aşur Ebu Zeyd

VASFİ AŞUR EBU ZEYDProf. Dr. | Mısır

Usûl ve Makâsıd Profesörü. Pek çok bilimsel kurumun üyesidir. Usûl ve makasıda dair eserleri bulunmaktadır.