BAŞKAN

 Mehmet Görmez

 

Prof. Dr. Mehmet Görmez

İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı
Uluslararası İslâm Düşünce Vakfı Başkanı

 

 

 • 1959 yılında Gaziantep’te doğdu.
 • İlköğrenimini Nizip’te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı.
 • 1983’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yükseköğrenime başladı.
 • 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
 • Hadis Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını 1990’da Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri adlı tezi ile tamamladı.
 • 1988’de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.
 • 1994’te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle doktorasını bitirdi.
 • 1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi.
 • Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı.
 • 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere’de bulundu.
 • 1998’de yardımcı doçent, 1999’da doçent oldu.
 • 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.
 • 2006 yılında profesör oldu.
 • 2003 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı.
 • Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

 

ESERLERİ

 

Kitaplar

 • Gençliğin Anlam Arayışı 2021
 • İslam'da Zor Zamanlar Bir Okuma Usûlü 2021
 • Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2020.
 • Hadis İlminin Temel Meseleleri, Otto Yayınları, Ankara 2018.
 • Küresel Dünyada Din Diyanet ve Medeniyet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2017.
 • Kalbin Erbaini, Otto Yayınları, Ankara 2014.
 • Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2006.
 • Gazzâli’de Sünnet Hadis ve Yorum, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2006.
 • Musa Carullah Bigiyef, (Rusça), I. Baskı, Kazan, II. Baskı, Leningrad, 2005
 • Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara I. Baskı 1997, II. Baskı 2000.
 • Musa Carullah Bigiyef, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1994.

 

Kitap Çevirileri

 • Kur’an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun, (Musa Carullah’tan), Kitâbiyât Yayınları, Ankara I. Baskı 2000, II. Baskı 2001.
 • Kitâbu’s-Sünne, (Arapça: Musa Carullah’tan), Ankara Okulu Yayınları, Ankara I. Baskı, 1998, II. Baskı 2000.
 • Kitâbu’z-Zühd, (Arapça: İmam Ahmed b. Hanbel’den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, I-II.
 • Sünnet Müdafaası I-II, (Arapça: Muhammed Ebû Şehbe’den), Mehmet Emin Özafşar ile birlikte, Rehber Yayınları, Ankara 1990.

 

Makaleler

 • “What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research”, The Muslim World, USA, 2006.
 • “Islam and The Religious Other”, Comparative Studies in Society and History, USA, 2006.
 • “Islamophobia: New Form of Anti-Semitism”, Leuven Academic Querterly, Brussels 2005.
 • “İşkâliyetu’l-Menhec fi Fehmi’s-Sunne ve’l-Ahâdis”, el-Buhus el-İslâmiye, Amman, 2004.
 • “Ebû Zerr el-Ğifarî Biyografileri üzerine”, İslâmiyât, C. V, S. 2, ss. 177-182.