AKADEMİK KURUL

Ali Dere

ALİ DERE, Prof. Dr. 

Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hadis alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Bünyamin Erul

BÜNYAMİN ERUL, Prof. Dr. 

Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hadis alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Celal Türer

CELAL TÜRERProf. Dr.

Felsefe Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Felsefe alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Ejder Okumuş

EJDER OKUMUŞ, Prof. Dr.

Din Sosyolojisi Profesörü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesidir. Din Sosyolojisi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Esra Gözeler

ESRA GÖZELER, Doç. Dr.

Tefsir Doçenti. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.Tefsir alanında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.


Ferhat Gökçe

FERHAT GÖKÇE, Dr.

Hadis Doktoru. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.


Gürbüz Deniz

GÜRBÜZ DENİZ, Prof. Dr.

İslam Felsefesi Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. İslam Felsefesi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Hasan Hacak

HASAN HACAKProf. Dr.

İslâm Hukuku Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. İslam Hukuku alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Hatice Görmez

HATİCE GÖRMEZ, Dr.

Tefsir Doktoru. Uluslararası ilahiyat programlarında eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Temel İslâm Bilimleri alanında eserleri bulunmaktadır.


Hicret K. Toprak

HİCRET K. TOPRAK, Doç. Dr.

Din Sosyolojisi Doçenti. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesidir. Tarih ve Sosyoloji alanlarında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


İbrahim Halil Üçer

İBRAHİM HALİL ÜÇERDoç. Dr.

Felsefe Doçenti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Felsefe alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


İhsan Fazlıoğlu

İHSAN FAZLIOĞLUProf. Dr.

Felsefe ve Bilim Tarihi Profesörü. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı. İslam Bilim Tarihi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


İrfan Aycan

İRFAN AYCAN, Prof. Dr.

İslam Tarihi Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. İslam Tarihi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Kaşif Hamdi Okur

KÂŞİF HAMDİ OKUR, Prof. Dr.

İslâm Hukuku Profesörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. İslam Hukuku alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Mahmut Demir

MAHMUT DEMİR, Dr.

Hadis Doktoru. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Mehmet Emin Özafşar

MEHMET EMİN ÖZAFŞAR, Prof. Dr.

Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı. Hadis alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Mehmet Görmez

MEHMET GÖRMEZ, Prof. Dr.

Hadis Profesörü. Diyanet İşleri Eski Başkanı. İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Kurucu Başkanıdır. Hadis ve Hadis Metodolojisi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Mehmet Paçacı

MEHMET PAÇACI, Prof. Dr.

Tefsir Profesörü. Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi. Tefsir alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Mustafa Sarıbıyık

MUSTAFA SARIBIYIK, Prof. Dr.

İslâm Tarihi Profesörü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesidir. İslam Tarihi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Necdet Subaşı

NECDET SUBAŞI, Dr.

Din Sosyolojisi Doktoru. Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Halen muhtelif Üniversitelerde Din Sosyolojisi alanında lisansüstü seviyede dersler vermektedir. Sosyolojinin dışında edebiyat, deneme, hatırat türlerinde de yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


Ömer Türker

ÖMER TÜRKER, Prof. Dr.

İslam Felsefesi Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. İslam Felsefesi alanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.