YAKLAŞAN ETKİNLİKLER   

17 MAYIS 2019 16:00
04 MAYIS 2019 14:00
ARAYIŞLAR DÖNEMİ VE ISLAH HAREKETLERİ
NAZARÎ İLİMLER KAPANIŞ PANELİ
03 MAYIS 2019 18:30
İDE AKADEMİ
ÖĞRENCİ PANELİ

Twitter@ide_enstitu   

İslâm Düşüncesi


Tefekkür, İslâm ilim geleneğinin en önemli kurucu kavramlarından biridir. Zira Kur’ân ayetleri üzerinde gerçekleştirilen tefekkür; tefsir, fıkıh, kelam gibi dinî ilimleri ortaya çıkarmış ve em..

İslâmi İlimler


İslâm Düşünce Enstitüsü, bu başlık altında İslâmî ilimlerin bugün karşı karşıya olduğu temel iki sorunu hem araştırmalarında hem de seminer programlarında ele alacaktır. Bunlardan biri bütünlü..

Usûl ve Metedoloji


İslâm Düşünce Enstitüsü, usûl ve makâsıd konularını öncelikli araştırma alanı olarak seçmiştir. Zira usûl ilmi, oluşum süreci ve tarihi gelişimi dikkate alındığında, sadece fıkıh kuralların..

Makâsıd


Hiç şüphesiz Allah’ın yarattığında ve gönderdiği dinde abes, anlamsız (lağv), gayesiz (sehv) ve faydasız (lehv) hiçbir şey yoktur. Ancak kıt ve yanlış anlam ve yorumlarımız bizi abesle iştigale sevk edebilir. Bizi abesle..

Değer ve Ahlâk


Bugün küresel ölçekte insanlığın yaşadığı bir anlam krizinden söz edilebilir. Bu anlam krizi beraberinde bir ahlâk krizini de doğurmuştur. Ahlâk krizinin en büyük sebebi ise bir davranışı ahlâki ..