info@ide.org.tr

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER   

28 ŞUBAT 2020 17:30
20 ŞUBAT 2020 17:00
PROF. DR. AYHAN ÇİTİL
MATEMATIK VE İLAHIYAT
13 ŞUBAT 2020 17:00

Twitter@ide_enstitu   

İslâm Düşüncesinde Metodoloji


“Tefekkür, aklın ibadetidir.”

İslâmî İlimlerde Usûl


“Usûl olmadan vusul olmaz.”

Usûl ve Makâsıd


“Makâsıd, müctehidlerin kıblesidir.”

Değer, Ahlâk ve Estetik


“Ahlâk ahkâmın aklıdır. ”