YÜKSEK İSTİŞÂRE KURULU

PROF. DR. ABDULMECİD NECCAR (Tunus) İslam Hukuku Profesörü. Usul ve Makâsıd alanında ihtisas sahibi. Tunus eski evkaf bakanı. Makâsıd alanında çeşitli dillerde pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. AHMED er-RAYSUNÎ (Fas) Usul ve Makâsıd Profesörü. Fas Makâsıd Merkezi Başkanı. Dünya İslam Alimleri Başkanı. Usul ve Makâsıd alanında çeşitli dillerde pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU (Türkiye) İslam Hukuku Profesörü. 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Eski Başkanı. Halen 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki KURAMER Araştırma Merkezi’nin başkanlığını yürütmektedir. İslam Hukuku Alanında pek çok eser sahibidir.


PROF. DR. CASİR AVDE (Londra) Usul ve Makâsıd Profesörü. Fas Makâsıd Merkezi Başkanı. Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı. Usul ve Makâsıd Alanında farklı dillerde pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN (Türkiye) Fıkıh Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesidir. Fıkıh alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ (Türkiye) İslam Hukuku Profesörü. 29 Mayıs Üniversitesi Eski Rektörü. Halen aynı üniversitede İslam ve Din Bilimleri Programı’nda öğretim üyesidir. İslam Hukuku ve Usul alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. MEHMET AYDIN (Türkiye) Din Felsefesi Profesörü, Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Devlet Eski Bakanı. Din Felsefesi ve İslam Felsefesi alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. MEHMED SAİD HATİBOĞLU (Türkiye) Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi. Hadis alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU (Türkiye) Kelâm Profesörü. Diyanet İşleri Eski Başkanı. Devlet Eski Bakanı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Kelam alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. MUSTAFA SAİM YEPREM (Türkiye) Kelâm Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Kelam ve diğer pek çok alanda yayınlanmış bir çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. MUSTAFA KARA (Türkiye) Tasavvuf Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı başkanıdır. Tasavvuf alanında pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. NUREDDİN HADİMÎ (Tunus) Usul-i Fıkıh Profesörü. Tunus Eski Evkaf Bakanı. Başta Tunus olmak üzere İslam Dünyasının pek çok Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Usul ve Maliki Fıkhına dair pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK (Türkiye) Hadis Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı. Hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kurul Başkanlığı görevini ifa etmektedir.


PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ (Türkiye) Tasavvuf Tarihi Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesidir. Tasavvuf ve birçok farklı alanda yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. USAM el-BEŞÎR (Sudan) Usul ve Hadis Profesörü. . Sudan İslam Konseyi Eski Başkanı. Sudan Eski Evkaf Bakanı. Pek çok Üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Matbu pek çok eseri bulunmaktadır.


PROF. DR. VASFİ AŞUR EBU ZEYD (Mısır) Usul ve Makâsıd Profesörüdür. Pek çok bilimsel kurumun üyesidir. Usul ve makasıda dair pek çok eseri bulunmaktadır.