BİLİM FELSEFESİ AÇISINDAN BİLİMLERİN SINIFLANDIRILMASI, ÖNEMİ VE İŞLEVİ