İDE AKADEMİ PROGRAMI

İDE Akademi, İslam Düşünce Enstitüsü’nün lisansüstü seviyede düzenlemiş olduğu ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yönelik iki yıl süreli bir yüksek ihtisas programıdır. İDE Akademi’nin amacı ise İslam Düşüncesinde Metodolojiİslâmi İlimlerde Usûl ve MakâsıdAhlakve Estetik alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar yetişmesine katkıda bulunarak üretilen akademik bilginin niteliğini arttırmak, bu alanlarla ilgili ana kaynaklara ulaşacak imkânlar sunmak, katılımcıların bilgi düzeylerinin artması yanında anlama, yorumlama, akademik metinler üretme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Yüksek İhtisas programına kabul edilen kişiler, İDE kütüphanesini, çalışma ve okuma salonlarını kullanabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile ilgili olarak İDE bünyesinde uzman hocaların rehberliğinden faydalanma imkânı da bulacaklardır.

İDE AKADEMİ 2018-2019 Güz Dönemi seminerleri aşağıdaki gibidir:

İslâm Düşüncesine Giriş
İslâm İlimleri: Anlamak ve Anlamlandırmak
İslâmî İlimlerde Usûl Geleneği
Makâsıd İlmine Giriş